Úvod Propagačné výtvarníctvo
Propagačné výtvarníctvo  PDF  Tlač  Email

Štúdium odboru je zamerané na zvládnutie širokej škály úloh z oblasti úžitkovej grafiky, propagácie, reklamy a iných prejavov grafického dizajnu. Študenti sú vedení k využívaniu počítačovej techniky so špeciálnymi grafickými programami. Predpokladom úspešného štúdia je kresliarska dispozícia, farebné cítenie, štylizačná nápaditosť a tvorivosť. Dôraz sa kladie na prácu s priestorovými prvkami a konštrukciami v malých, komorných priestoroch. Študenti sa oboznamujú s interiérovou architektúrou.