Úvod
 Banner
Výstava filmových kostýmov
 
Dňa 24.01.2023 sa študenti tried: I.B SKT, II.B ODI, II.P MNO zúčastnili výstavy filmových kostýmov v Trenčíne pod dozorom Ing. Simony Schlosserovej a Ing. Evy Dudlákovej. Študenti si detailne prezreli kostýmy použité pri filmovaní známych československých rozprávok a v sprievodných textoch sa mohli oboznámiť aj s okolnosťami ich vzniku a zaujímavosťami pri filmovaní. 

 

Čítať ďalej...
 
ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE V UMELECKOM PREDNESE POÉZIE A PRÓZY HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

22.2.2023  sa v Kultúrnej sieni ŠUP v Ružomberku uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese a prózy Hviezdoslavov Kubín. Do súťaže postúpili víťazi triednych kôl, ktorí sa na súťaž pripravovali pod vedením svojich vyučujúcich SJL: Mgr. I. Horáková. Mgr. I. Remišová-Harnošová, PaedDr. M. Mikulka, ktorí tvorili aj odbornú porotu.

 

Čítať ďalej...
 
Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku
 
Ani nie mesiac po okresnom kole Olympiády v ANJ smerovali 16.02.2023 naše kroky na krajské kolo v Čadci. Žiačka III.B triedy - Veronika JAROŠÍKOVÁ - neobišla ani tentokrát naprázdno, umiestnila sa na skvelom 2. mieste.
Opäť gratulujeme, well done!

 

 
Odovzdávanie ocenení Mladý karikaturista alebo kreslím nielen po zošitoch 16. 2. 2023
 
Vo štvrtok 16. februára 2023 sa úspešní karikaturisti zo ŠUP v Ružomberku zúčastnili vernisáže, so slávnostným udeľovaním ocenení výtvarnej súťaže Mladý karikaturista alebo kreslím nielen po zošitoch v Tatranskej galérii v Poprade. Do súťaže sa zapojilo 22 škôl s 215 prácami. Výstava prác je v ArtKlube Tatranskej galérie do 19.3 2023.
Priložená fotografia úspešných žiakov: Oliver Kudlička, Paulína Tomková, Anna Gállyová, Alexandra Ligasová, Renata Gavendová a Nina Veľasová
Text a foto Mgr. art. A. Ševčíková Marčeková

 

 
Lyžiarsky kurz 2023
 
V týždni od 6. februára 2023  absolvovali  študenti 2. ročníka našej školy lyžiarsky kurz. Na Málinom  Brde si  dochádzkovou  formou  od pondelka do piatka osvojovali a zdokonaľovali lyžiarske  zručnosti. Úspešne.
Čítať ďalej...
 
Vyhodnotenie súťaže Mladý Karikaturista alebo kreslím nielen po zošitoch
 

V novembri sme z odborov úžitková maľba a grafický dizajn zaslali karikatúry, ktoré podľa propozíc mali „... s istou dávkou humoru a satiry reagovať na súčasnú dobu, problémy a udalosti, ktoré hýbu svetom a trápia mladých ľudí.“

Výtvarnú súťaž pre základné umelecké, stredné a vysoké školy organizovala Tatranská galéria v Poprade.

Čítať ďalej...
 
Všeobecné podmienky používania produktov Adobe
sup web Všeobecné podmienky používania produktov Adobe

 

 
O našej škole
 

„Umenie zmýva z duší prach každodennosti“ Pablo Picasso

ŠUP Ružomberok ponúka stimulujúce prostredie pre štúdium kreatívnych a produktívnych odvetví z oblasti umenia a dizajnu. Škola momentálne ponúka 10 štvorročných študijných odborov zakončených maturitnou skúškou a dva programy pomaturitného špecializačného štúdia zakončené absolventskou skúškou.

Čítať ďalej...
 

Všetko o koronavíruse - dôležité informácie súvisiace s ochorením COVID-19covid baner

 
Percentá pre školu

Vážení rodičia, priatelia, radi by sme vás požiadali o podporu v darcovskom projekte www.podporteskolu.sk. Ak zvyknete nakupovať v e-shopoch, môžete pritom podporiť aj našu školu. Za každého užívateľa, ktorý sa zaregistruje pre podporu našej školy, nám bude pripísaný bonus 10 EUR.

Čítať ďalej...
 
 Banner
 Banner
 Banner
 Banner
 Banner
Facebook Image
 Banner

Náhodný obrázok

img_0962.jpg