Úvod Prijímacie skúšky pre šk. rok 2025/2026
PRIJÍMACIE KONANIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2025/2026  PDF  Tlač  Email
Pondelok, 27 November 2023 00:00
sup web

Riaditeľka Školy umeleckého priemyslu (ŠUP) v Ružomberku podľa § 62 až § 68 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov zverejňuje pre záujemcov o štúdium v 1. ročníku školského roka 2025/2026 kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium:

Obsah prijímacích skúšok a kritériá hodnotenia uchádzačov boli prerokované a odsúhlasené pedagogickou radou školy dňa 2. 11. 2023.

PRIJÍMACIE   KONANIE   PRE PRVÝ ROČNÍK PRE   ŠKOLSKÝ   ROK   2025/2026 (INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ)

Posledná úprava Streda, 29 November 2023 19:12