Úvod Súťaže START21ART
START21ART  PDF  Tlač  Email
 

Nadácia KUBIKUM a CENTRAL ART REGISTER, s.r.o. Vám prinášajú 1. ročník umeleckej súťaže s názvom START21ART, ktorá je výnimočnou príležitosťou pre Vašich študentov!

Kľúčovou myšlienkou START21ART je podpora umenia, umeleckého talentu, práce pedagógov a škôl umeleckého priemyslu.

Zapojením sa do súťaže, môžete nielen získať finančnú výhru pre školu, ale predovšetkým pomôžete Vašim najtalentovanejším študentom, ktorí majú potenciál byť prínosom pre kultúru našej krajiny.

Nadácia KUBIKUM a CENTRAL ART REGISTER, s.r.o. Vám prinášajú 1. ročník umeleckej súťaže s názvom START21ART, ktorá je výnimočnou príležitosťou pre Vašich študentov!

Kľúčovou myšlienkou START21ART je podpora umenia, umeleckého talentu, práce pedagógov a škôl umeleckého priemyslu.

Zapojením sa do súťaže, môžete nielen získať finančnú výhru pre školu, ale predovšetkým pomôžete Vašim najtalentovanejším študentom, ktorí majú potenciál byť prínosom pre kultúru našej krajiny.

Podmienky účasti v súťaži

Každá škola umeleckého priemyslu má možnosť prihlásiť do súťaže 10% z celkového počtu svojich študentov 4. ročníkov, ktorých úlohou bude samostatne alebo pod vedením pedagóga vytvoriť výtvarné dielo špeciálne pre START21ART.

Témou umeleckých diel tohto ročníka súťaže je „ZAČIATOK...“

Všetky diela budú hodnotené porotou zloženou z osobností slovenského umenia a umeleckého vzdelávania.

Študenti môžu pre seba a pre svoju školu získať:

-       TOP21 študentov bude odmenených finančnou výhrou 210 EUR

-       za každého študenta, ktorý sa umiestnil v TOP21 dostane pedagóg, pod vedením ktorého umelec tvoril, finančnú výhru 210 EUR

-       škola, ktorej študent sa umiestnil na 1. mieste vyhráva 2121 EUR

-       vecné ceny od sponzorov a organizátora súťaže pre všetkých zúčastnených

-       pamätnú publikáciu s dielami a profilmi všetkých súťažiacich študentov

-       všetky súťažné diela budú zaradené do aukcie, autor diela získa 21% z jeho predajnej ceny

V prípade záujmu sa informujte u svojho vyučujúceho navrhovania.

Všetky podrobné informácie a termíny nájdete v propozíciách súťaže, ktoré posielame v prílohe alebo na stránke www.start21art.sk.

Tešíme sa na Vašu účasť!