Úvod Študenti
Zoznam tried  PDF  Tlač  Email
I.A Mgr. Ivana Horáková grafický dizajn, dizajn interiéru, fotografický dizajn
I.B Ing. Simona Schlosserová odevný dizajn, scénické výtvarníctvo, úžitková maľba
I.C PaedDr. Marián Mikulka propagačné výtvarníctvo, tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov, reklamná tvorba, textilný dizajn
I.P Ing. Eva Dudláková produktová tvorba
II.A Mgr. Ivana Remišová Harnošová grafický dizaj, fotografický dizajn, reklamná tvorba
II.B Ing. Milan Chovan odevný dizajn, úžitková maľba, dizajn interiéru, tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
II.P Ing. Eva Dudláková produktová tvorba, odevný dizajn
III A Mgr. Martina Škutová reklamná tvorba, grafický dizajn, dizajn interiéru, fotografický dizajn
III. B Ing. Jana Krevová úžitková maľba, scénické výtvarníctvo, odevný dizajn, propagačné výtvarníctvo, tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
IV. A Mgr. Nadežda Čavojcová propagačné výtvarníctvo, grafický dizajn, dizajn interiéru, reklamná tvorba, tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
IV. B Ing. Anton Schlosser úžitková maľba, odevný dizajn, fotografický dizajn, scénická kostýmová tvorba