Úvod Študenti
Zoznam tried  PDF  Tlač  Email
I.A Mgr. Martina Škutová grafický dizaj, fotografický dizajn, dizajn interiéru, reklamná tvorba
I.B Ing. Jana Krevová odevný dizaj, scénické výtvarníctvo, úžitková maľba, propagačné výtvarníctvo, tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
I.P Ľudmila Hatiarová produktová tvorba
II A Mgr. Nadežda Čavojcová tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov, propagačné výtvarníctvo, reklamná tvorba, grafický dizajn, dizajn interiéru
II. B Ing. Anton Schlosser úžitková maľba, fotografický dizajn, scénická kostýmová tvorba, odevný dizajn
II. P Ľudmila Hatiarová produktová tvorba
III. A Mgr. Emília Majtenyiová propagačná grafika, grafický dizajn, dizajn interiéru
III. B Ing. Simona Schlosserová úžitková maľba, odevný dizajn, fotografický dizajn, reklamná tvorba
IV.A  Mgr. Zuzana Mydlová  fotografický dizajn, reklamná tvorba, tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
IV.B  Ing. Milan Chovan  odevný dizajn, úžitková maľba, textilné výtvarníctvo
IV.C  Mgr. Ivana Harnošová  propagačná grafika, grafický dizajn
Posledná úprava Nedeľa, 04 Október 2020 12:17