Úvod Študenti
Zoznam tried  PDF  Tlač  Email
I. A Mgr. Nadežda Čavojcová tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov, propagačné výtvarníctvo, reklamná tvorba, grafický dizajn, dizajn interiéru
I. B Ing. Anton Schlosser úžitková maľba, fotografický dizajn, scénická kostýmová tvorba, odevný dizajn
I. P Ľudmila Hatiarová produktová tvorba
II. A Mgr. Emília Majtenyiová propagačná grafika, grafický dizajn, dizajn interiéru
II. B Ing. Simona Schlosserová úžitková maľba, odevný dizajn, fotografický dizajn, reklamná tvorba
II.P Ľudmila Hatiarová produktová tvorba, modelovanie a navrhovanie odevov
III.A  Mgr. Zuzana Mydlová  fotografický dizajn, reklamná tvorba, tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
III.B  Ing. Milan Chovan  odevný dizajn, úžitková maľba, textilné výtvarníctvo
III.C  Mgr. Ivana Harnošová  propagačná grafika, grafický dizajn
II.P Ľudmila Hatiarová  produktová tvorba, modelovanie a navrhovanie odevov
IV.A Ing. Mária Priesolová úžitková maľba, textilné výtvarníctvo, tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov, propagačné výtvarníctvo
IV.B Mgr. Marta Tyrolová fotografický dizajn, odevný dizajn, reklamná tvorba
Posledná úprava Nedeľa, 25 August 2019 10:26