Úvod Projekty Hravá škôlka 2007
Hravá škôlka 2007 PDF Tlač Email

Na projekte sa finančne a materiálovo spolupodieľali:
Komunitná Nadácia Liptov
Materská škôlka „Stonožka“ v Lipt.Mikuláši
firma ARBOREA - p.Ing.Bubniak

Na projekte sa zúčastňovali študenti 1. a 2. ročníka oddelenia propagačného výtvarníctva. Každý z nich zrealizoval návrhy interiéru materskej škôlky, konkrétne: spálňa, herňa, jedáleň, komunikačný priestor chodba: v technike akvarel, spolu s farebnými variantmi v teplých, studených sýtych a kontrastných farbách. Na týchto variantoch študenti využili svoje poznatky o farbe, psychologickom pôsobení farieb, miešaní farieb, ktoré sa naučili počas výuky, spoznali hlbší význam farieb ich pôsobení v živote človeka .Ako ďalšiu formu realizovali technické a farebné skúšky, ktoré realizovali v technike striekania a tupovania šablón, kde si preverili svoje technologické zdatnosti a vedomosti v pracovnom postupe, výroby šablón a ich použitia. Navrhli farebné vyriešenie plochy stien jednotlivých priestorov, aby spĺňali požiadavky podľa ich využitia v návrhoch 3D. Riešené plochy herní by mali spĺňať aj metodicko – didaktické postupy pri výchove detí v materskej škôlke, tomu prispôsobili tematické zameranie návrhov. Samotné segmenty – farebné plochy riešili ako variabilné segmenty na drevených - drevovlaknitých doskách. Študenti realizovali vybrané autorské návrhy samostatne. Ďalšou úlohou bolo vytvoriť vlastné portfólio, kde zosumarizovali svoje návrhy, predviedli koncepciu, pripravili tému, ktorá je aplikovateľná s možnosťou okamžitej realizácie u klienta. Táto možnosť rozširuje študentom pole pôsobnosti, kde sa môžu seberealizovať vo voľnom čase, vedieť sa predať a ponúknuť svoje návrhy….Zvolila som tému pre najmenšiu, ale popri tom najväčšiu skupinu vnímateľov – DETI, ktoré sú vďačnými divákmi, ako aj konzumentmi výtvarných počinov, ktoré ich obklopujú….
Do projektu sa zapojili aj študenti odboru „Hračiek“ ,ktorí zrealizovali 5 hracích stolčekov /didaktická pomôcka/do najmenšej triedy detí pod vedením pedagóga Mgr.art.Michala Hanulu.
Cieľom projektu bolo:

 • naštartovať u študentov projektové myslenie
 • rozvíjať spoluprácu v kolektíve a tímovosť
 • upevňovať nadobudnuté pracovné skúsenosti v škole a v praxi pri realizovaní "zákazky", získať technické zručnosti s materiálom, farbami, technikami...
 • pochopenie výnimočnosti svojho študijného odboru, ktorý má uplatnenie v živote
 • upevňovanie sebavedomia, zodpovednosti k zvereným prostriedkom a realizácii
 • vytvoriť esteticko - výtvarné prostredie, v ktorom sa pohybujú malé deti
 • vytvoriť priestor, ktorý pôsobí metodicky a didakticky, pomáha učiteľom vo výchovnovzdelávacom procese v materskej škôlke
 • priblížiť prácu propagačných výtvarníkov a hračkárov širšiemu okoliu vnímateľov
 • pôsobiť cez svoje námety na vnímateľov
 • získať spätnú väzbu na svoju prácu, návrhy

Mám nádej, že takýto projekt je možné postupne realizovať na dlhšie časové obdobie pričom študenti našej školy budú nachádzať v jeho realizácii zmysluplné naplnenie a potrebné získavanie praxe, ktorá je dôležitá v ich budúcom profesijnom živote.
Získavanie praxe je v dnešnej dobe dosť zložité aj z dôvodov malého trhu nielen v propagačnej oblasti a veľkého záujmu našich študentov zapraxovávať sa s možnosťou preukázania sa konkrétnymi výsledkami napríklad pri prijímacom pohovore do zamestnania.
Prínos tohoto projektu je všespoločenský, ako už vyššie uvádzam, je potrebný pre študentov k ich rastu, pre spoločnosť, pretože malé deti sú stále spoločenskou nádejou, ak vyrastajú v estetickom prostredí plnom hier, farieb, hudby a milého slova, zasieva do nich tie najlepšie predpoklady do budúceho života.
Naša práca bude vplývať cez malých škôlkárov, na rodičov, starých rodičov, spoločnosť ……….
V našom okolí je toľko“ nevyužitých -šedých“ stien. Pevne verím, že ovplyvníme realizáciou projektu aj iných vnímateľov a možno sa sami podujmú a zrealizujú svoje pracovné miesto – priestor výtvarne, prípadne oslovia študentov propagačného výtvarníctva………a započatá špirála sa začne rozrastať …….pevne tomu verím……

Mgr. Andrea Vyoralová

späť


Posledná úprava Sobota, 23 Júl 2011 13:25