Úvod Projekty A - projekt 2007
A - projekt 2007  PDF  Tlač  Email

Študenti ŠÚV v Ružomberku v školskom roku 2006/07 pracovali v rôznych projektoch. Jedným z nich je aj projekt Podpora projektového vyučovania na SŠ Liptova – autorom a manažérom projektu je A-projekt n.o. Liptovský Hrádok. Cieľom je zaviesť projektové vyučovanie na stredné odborné školy, stredné odborné učilištia a združené stredné školy okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok v prepojení na regionálny trh práce. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie.
Študentky ŠÚV v Ružomberku z triedy 2.E - odbor: textilné výtvarníctvo so zameraním pletiarska tvorba: Daniela Dorociaková /z Turzovky/, Katarína Prídavková /zo Starej Bystrice/, Monika Kolenčíková /zo Zakamenného/, Ivana Mináriková /z Dolného Kubína/, Alžbeta Pupíková /z Kysuckého Nového Mestra/, Anna Gajdicová /z Turzovky/, Stanislava Očkajová /z Blatnice/, Lucia Riapošová /z Heľpy/ sa zapojili do študentských projektov zameraných na projektové vyučovanie na SŠ.
Dňa 27.06.2007 sa so svojím projektom predstavili na záverečnej konferencii v Liptovskom Hrádku. Podľa vyjadrení manažérov A- projektu zanechali svojou prezentáciou a krátkym filmom zo svojej činnosti hlboký, hodnotný umelecký zážitok. Študenti pracovali na škole pod pedagogickým vedením PaedDr. Ľubici Malíkovej a Ing. Ondreja Malíka. Na spracovaní krátkeho filmu spolupracoval s tímom dievčat Mgr. Martin Môcik.
Za aktívnu prácu počas projektu a reprezentáciu školy bola dievčatám 2.E – odboru textilné výtvarníctvo so zameraním pletiarska tvorba udelená pochvala riaditeľom školy.

Študentkám blahoželáme!

späť


Posledná úprava Sobota, 23 Júl 2011 13:25