Úvod Projekty Digitálni Štúrovci 2006
Digitálni Štúrovci 2006  PDF  Tlač  Email
plagat1_small

Škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku sa úspešne zapojila do jarnej výzvy projektu Digitálni Štúrovci, ktorý vyhlásilo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií.

Názov projektu:

Písací stroj je nahradený počítačom

Termín realizácie:

Máj – december 2006

Ciele projektu:

Projekt je postavený tak, aby umožnil ženám, ktoré sú evidované na úrade práce, zoznámiť sa s prácou na počítači. V ďalšej fáze projektu bude naučiť ženy ovládať písanie na počítači. Cieľom projektu je umožniť nezamestnaným ženám z ružomberského regiónu zvýšiť vzdelanosť v oblasti počítačovej gramotnosti. Okrem základov zvládnutia klávesnice počítača naučia sa účastníci kurzov získavať informácie z Internetu, hľadať si zamestnanie prostredníctvom portálu www.profesia.sk , napísať životopis a žiadosť do zamestnania, zaslať ju elektronickou poštou a ďalšie činnosti, ktoré súvisia s používaním Internetu.
Projekt si kladie za úlohu prispieť k odstraňovaniu počítačovej negramotnosti znevýhodnených skupín uchádzačov o zamestnanie, najmä žien.

Odborný garant projektu:

Mgr. Emília Majtenyiová

späť