Úvod O škole
O našej škole PDF Tlač Email
 

„Umenie zmýva z duší prach každodennosti“ Pablo Picasso

ŠUP Ružomberok ponúka stimulujúce prostredie pre štúdium kreatívnych a produktívnych odvetví z oblasti umenia a dizajnu. Škola momentálne ponúka 10 štvorročných študijných odborov zakončených maturitnou skúškou a dva programy pomaturitného špecializačného štúdia zakončené absolventskou skúškou.

video

Charakteristickým znakom práce na škole je spojenie umenia a remesla po vzore slávneho Bauhausu – školy, ktorá prvýkrát prišla s myšlienkou aplikovania teoretických poznatkov v praxi. Škola má vybudované kontakty na mnohé inštitúcie v meste, aj na Slovensku, s ktorými spolupracuje. Študenti a pedagógovia sa zúčastňujú výstav a workshopov doma i v zahraničí. Škola reaguje na požiadavky modernej doby skladbou odborov a technickým zabezpečením ateliérov. Je tak pracoviskom, ktoré študentov dostatočne pripravuje na budúcu kariéru. Systém práce je postavený na projektovom vyučovaní, pričom žiaci počas polročných cyklov pracujú na jednotlivých zadaniach v rámci študovaného odboru. Popri práci získavajú množstvo teoretických poznatkov. Hlavný dôraz počas vyučovacieho procesu je kladený na zvládnutie moderných technológií, vyučovanie cudzieho jazyka, študenti zároveň nadobúdajú všeobecný kultúrny a historický rozhľad potrebný pre harmonicky rozvinutú osobnosť.

Benefity/Výhody

 • oddychové zóny v priestoroch školy
 • grafické dielne, šijacie dielne, fotoateliér, fotokomora, dielne na prácu s drevom, potláčacie dielne textilné dielne, odborné výtvarné učebne, ateliéry na úrovni vysokej školy
 • vlastná odborná knižnica
 • vlastná telocvičňa s posilňovňou, tanečným štúdiom a fitness štúdiom
 • školská galéria
 • budovanie bezbariérového prístupu – IROP
 • modernizácia vybavenie odborných učební – IROP
 • Kultúrno-poznávacie zájazdy po celej Európe – ľahšia maturita z teoretickej časti odbornej zložky
 • Pravidelné návštevy výstav v galériách a múzeách vo Viedni, Budapešti a Krakove
 • Návštevy významných výstav a súťažných výstav, návštevy múzeí a galérií v celej  Európe
 • Odborné exkurzie –grafické štúdiá, reklamné štúdiá, tlačiarne, ..........
 • Celoslovenské a medzinárodné výtvarné workshopy
 • Účasť a ocenenia na celoslovenských a medzinárodných výtvarných a dizajnérskych súťažiach
 • Spolupráca s ÚĽUV-om

Naši žiaci zanechali stopy:

 • Kláštor pod Znievom – komunitná záhrada
 • Račkova dolina – drevené sochy
 • Mengusovce – oddychová zóna
 • penzión Sojka – Malatíny – prírodný altán, oddychové lavičky
 • Múzeum jaskyniarstva a prírody Liptovský Mikuláš – detské ihrisko
 • nové detské ambulancie Liptovskej nemocnice s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši – dizajn stien a jeho realizácia v ambulanciách a čakárňach detských ambulancií
 • materské škôlky v Ružomberku - dizajn stien a jeho realizácia vo vnútorných priestoroch škôlok

Práce našich žiakov dlhodobo vystavujeme v reštaurácii Mladosť, ktorá patrí Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši – výstavu aktualizujeme raz za polrok.

Uplatnenie absolventov na trhu práce – zamestnanci grafických a dizajnérskych štúdií, reklamných agentúr, ale najmä samostatne zárobkovo činné osoby a vlastníci grafických a dizajnérskych štúdií, či malých realizačných firiem, práca z domu prostredníctvom webu.

Naši absolventi známi na Slovensku a v zahraničí:

Módni návrhári:

Lenka Sršňová – Národná cena za dizajn 2019, kategória profesionálny dizajn – 3. cena

Martin Hrča – víťaz súťaže Brillance Fashion Talent 2008; získal cenu Objav slovenskej módnej scény za rok 2009

Andrea Pojezdálová

Slávka Vlasová

Matúš Opálka – Národná cena za dizajn 2015, kategória produktový dizajn; prestížna cena Red Dot      Design Award 2015 za dizajn lineárneho svietidla INDI

Martina Labdová –Red Dot Design Award 2017 – cena za dizajn čajového setu

Noro Valuš – Freier Art Director Düsseldorf; Creative Art-Director Bon Prix Hamburg

Juraj Pecho – Art director grafické štúdio Praha

Matej Rabada – majiteľ dielne a na modrotlač a jeden z dvoch slovenských výrobcov tradičnej ručnej modrotlače

Odbory vysokých škôl na Slovensku, v Českej republike, v Poľsku, Nemecku, vo Veľkej Británii a Dánsku ktoré študujú naši absolventi:

sochárstvo ● maľba ● tvorba počítačových hier ● multimediálna tvorba ● záhradná architektúra ● architektúra ● architektúra a urbanizmus ● učiteľstvo ● reštaurovanie starých listín ● interiérový dizajn ● grafický dizajn ● dokumentárna kamera ● animovaný film ● filmová réžia ● scénografia ● odevný dizajn ● fotografia ● textilný dizajn ● priemyselný dizajn ● dizajn skla ● šperk ● dizajn obuvi ● vizuálna komunikácia ● ilustrácia kníh ● história umenia ●

Krúžky, ktoré ponúkame našim žiakom:

volejbal, aerobic, modelky, posilňovací, figurálna kresba, sieťotlač, šijeme spolu, fotoateliér, fotokomora, výtvarné techniky

Úspechy našich žiakov v rokoch 2017 - 2020

rok 2017

Etudy z dreva XVIII. – celoslovenská súťaž

II. kategória – najlepšia drevená hračka – 1. miesto - súbor študentských prác

Bienále figurálnej kresby – celoslovenská súťaž (súťaže sa zúčastnilo 25 škôl s 279 výtvarnými prácami)

4. kategória – 2. miesto – Lucia Janechová

čestné uznanie – Simona Mrázová, Andrea Pavčová                                            

XIX. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže so zameraním na ochranu prírody a environmentálnu výchovu: EGO versus EKO

Kategória študenti SŠ, VŠ, zahraničné školy a dospelí: 2. miesto – Aneta Naďová

Fashion Games 2017, Praha, medzinárodná súťaž

veková kategória 18 – 21 rokov: 1. miesto – Margaréta Uskobová

Oděv a textil Liberec 2017, medzinárodná súťaž

kategória Letem světem: 2. miesto – kolekcia „Zo života hmyzu“ – Natália Fašanoková, Kristína Fliegová, Gabriel Hrabovský, Lenka Prokeinová a Nikola Vrzgulová – študijný odbor Scénická kostýmová tvorba

Špeciálna cena SPŠ textilnej v Liberci – kolekcia FIND – žiačky študijného odboru Odevný dizajn

Celoslovenská súťaž Textilná tvorba 2017, celoslovenská súťažná výstava neprofesionálnej textilnej tvorby: kategória Úžitkové predmety – 2. miesto – Dominika Janovcová

rok 2018

celoslovenská súťaž Etudy z dreva XIX. o najlepší úžitkový predmet a šperk

II. kategória – 3. miesto – Timotej Kramár

II. kategória – čestné uznanie – Alžbeta Furtkievičová

AMFO 2018 – postup do celoslovenského kola – výsledky krajské kolo:

farebná FOTOGRAFIA

1.miesto Tomáš Dunaj

2. miesto Lucia Čierňavová

3. miesto Michaela Herichová

ČIERNO-BIELA FOTOGRAFIA

1. miesto Dominika Zacharová

2. miesto Adriana Pánčiová

Oděv a textil Liberec 2018, medzinárodná súťaž

Kategória „Ne, nejsem štíhlá“: 2. miesto – autorky kolekcie: Lucia Gondová, Monika Gaálová a Dominika Urbanová

Medzinárodná súťaž BLACK LINE – LINORYT (ČR, SR, Nemecko)

Zuzana Gállyová – 1. miesto

Celoslovenská súťaž Výtvarné alternatívy 2018

III. kategória – 1. miesto – módna kolekcia – Karin Kohutiarová, Barbora Florková, Dominika Mojčáková, Kristína Pigová, Margaréta Uskobová, Zuzana Zaťková

III. kategória – 2. miesto – Margaréta Uskobová

rok 2019

Etudy z dreva – celoslovenská súťaž XX. ročník

II. kategória – O najlepší drevený bytový doplnok – 2. miesto Patrícia Paulovičová

TEXTILNÁ TVORBA 2019 - celoslovenská súťažná výstava neprofesionálnej textilnej tvorby

Súťažná skupina A – študenti stredných škôl zameraných na textilnú tvorbu

Kategória dekoratívne predmety – 1. miesto Mária Oravczová

Kategória šperk – 1. miesto – kolektív žiačok Beňová Sára, Kolenová Tatiana, Lacková Veronika   Oravczová Mária

Kategória objekt z textilu – 1. miesto – Oravczová Mária

Medzinárodná súťaž BLACK LINE – LINORYT (ČR, SR, Nemecko)

Zuzana Gállyová – 2. miesto

rok 2020

Etudy z dreva – celoslovenská súťaž XXI. ročník

Cena primátorky mesta Zvolen – Lukáš Dvořáček

Výstavy prác žiakov školy:

október – november 2017

Vystavovali sme v Drevárskom múzeu vo Zvolene „Viete sa ešte hrať – škola hrou“ – študijný odbor Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov.

november 2017

Organizovali sme módnu show v Ružomberskej synagóge – práce žiakov našej školy, vyučujúcej odevného dizajnu a módnej návrhárky zo Žiliny.

október 2017

Prácami žiačok študijného odboru Textilné výtvarníctvo sme sa zúčastnili na kolektívnej tematickej výstave ÚĽUV – „Vlnenie“ v Bratislave, Košiciach, v Poľsku.

február 2018

Študijné odbory reklamná tvorba a propagačná grafika vystavovali svoje práce v MsKS Liptovský Mikuláš.

marec – apríl 2018

Zúčastnili sme sa súťažnej medzinárodnej výstavy Junior Design fest 2018 v galérii Umelka Bratislava (účasť Českej republiky, Poľska, Slovinska, Rakúska a Nemecka)

apríl 2018

Vystavovali sme plagáty a maľby s environmentálnou tematikou v múzeu TANAP-u v Tatranskej Lomnici – študijné odbory reklamná tvorba, propagačná grafika a úžitková maľba.

júl 2018

V spolupráci s Oravským hradom v projekte „PO CESTE Z DEDINY“, sme zorganizovali módnu prehliadku kolekcie šiat z modrotlače, ktorú realizovali študentky 1. ročníka pomaturitného štúdia – všetky sú naše absolventky. Módna prehliadka sa konala 22. 7. 2018.

október 2018

Výstava Textil_odev_kostým – Slovenský inštitút v Berlíne – výstava študijných odborov odevný dizajn, scénická kostýmová tvorba a textilné výtvarníctvo z prác za predchádzajúce tri roky. Vernisáž výstavy bola spojená s módnou prehliadkou. Vernisáže sa zúčastnil aj veľvyslanec SR v Nemecku.

máj 2019

02. 05. 2019 – vernisáž výstavy s medzinárodnou účasťou projektu Dotyky s ľudovou kultúrou – „Vlákno“ v Etnografickom múzeu Martin. Výstava trvala do 27. 10. 2019.

Módne prehliadky oddelení odevný dizajn, scénická kostýmová tvorba:

-     06. 09. 2018 – módna prehliadka pre obchodný dom PRIOR v Poprade k príležitosti osláv jeho 10. výročia

-     25. 06. 2019 – reprezentačná módna prehliadka odborov SKT a ODI v priestoroch Katolíckej univerzity pri príležitosti návštevy p. Fedotova z Veľvyslanectva Ruskej Federácie v SR

-     Módna prehliadka na vernisáži výstavy Vlákno v Etnografickom múzeu v Martine

Projekty:

2017 – nadácia EPH – podpora výstavy prác žiakov školy v Slovenskom inštitúte v Berlíne

            ŽSK – odbor školstva – Vráťme šport do škôl – vytvorenie tanečného štúdia

2018 – Fond na podporu umenia – rozšírenie knižničného fondu odbornej školskej knižnice

            KIA – revitalizácia športového areálu školy

Študijné ODBORY

Na štvorročné štúdium s maturitou sú prijímaní absolventi ZŠ len talentovými skúškami. Talentové skúšky musí absolvovať každý uchádzač. Obsahom talentových skúšok je test zo všeobecného prehľadu a tri výtvarné práce. Štúdium je po štyroch rokoch ukončené maturitnou skúškou, ktorá pozostáva zo skúšky zo SJL, CUJ, praktickej a teoretickej časti odbornej zložky. Absolvent získava maturitné vysvedčenie o ukončení stredného odborného vzdelania.

 • 8609 M   textilný dizajn

V študijnom odbore textilný dizajn je skĺbené vyučovanie výtvarných predmetov s remeselnou prácou, lebo cieľom je vychovať výtvarníka tvoriaceho pre prax v oblasti textilného dizajnu. Žiaci sú vedení k samostatnej tvorivej návrhárskej činnosti v oblasti tvorby textílií. Štúdium smeruje k rozvoju individuálnej výtvarnej kreativity a k zvládnutiu technických, technologických a remeselných nárokov odboru. Počas 4 rokov sa žiaci oboznámia s tkáčskou, pletiarskou a tlačiarenskou tvorbou.

 • 8610 M odevný dizajn

Obsah študijného odboru poskytuje vzdelanie pre remeselne zručných výtvarníkov tvoriacich pre prax v oblasti odevného dizajnu. Žiaci sú vedení k samostatnej tvorivej návrhárskej činnosti v oblasti konštrukcie strihov a realizácie módnych odevov. Štúdium smeruje k rozvoju individuálnej výtvarnej tvorivosti a k zvládnutiu technických, remeselných a technologických nárokov odboru. Žiaci pri práci využívajú špecializované grafické programy.

 • 8606 M fotografický dizajn

Žiaci sa okrem všetkých základných výtvarných zručností (výtvarná príprava, písmo, atď.) oboznámia so základmi a dejinami fotografie. Ďalej s jej technológiou,  fotografickou praxou v čiernobielom i farebnom prevedení, s analógovou aj digitálnou fotografiou a s fotografickou kompozíciou.

 • 8644 M úžitková maľba

Školský vzdelávací program tohto študijného odboru sme pomenovali Maľba a iné médiá. Názov výstižnejšie pomenúva obsahovú náplň tohto študijného odboru. Absolvent je kreatívny výtvarník a zručný odborník v oblasti figurálneho kreslenia, maľby na rôzne podkladové materiály s využitím všetkých maliarskych techník. Ovláda grafické programy a kombinuje rôzne techniky maľby s ich počítačovým stvárnením. Žiakom je poskytnutá možnosť výberu a zameriavajú sa ne výtvarné techniky, ktoré sú im bližšie a v ktorých sa im lepšie vyjadrujú ich výtvarné nápady.

 • 8646 M tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov

Školský vzdelávací program tohto študijného odboru nesie meno Dizajn produktov a hračiek, čo vystihuje obsahovú náplň uvádzaného študijného odboru. Žiaci navrhujú a tvoria nielen hračky z rôznych materiálov a pre rôzne vekové skupiny detí, ale navrhujú a realizujú detské ihriská a oddychové zóny v exteriéri. Vo svojej tvorbe sa venujú tiež navrhovaniu a realizácii bytových doplnkov ako sú stolíky, lampy a úžitkové predmety každodennej potreby. Absolvent ovláda a používa potrebné 2D a 3D grafické programy.

 • 8641 M propagačné výtvarníctvo

Štúdium odboru je zamerané na zvládnutie širokej škály úloh z oblasti propagácie, reklamy a iných prejavov grafického dizajnu. Študenti sú vedení k využívaniu počítačovej techniky so špeciálnymi grafickými programami. Predpokladom úspešného štúdia je kresliarska dispozícia, farebné cítenie, štylizačná nápaditosť a tvorivosť. Dôraz sa kladie na prácu s priestorovými prvkami a konštrukciami v malých, komorných priestoroch.   Študenti sa oboznamujú s interiérovou architektúrou.

 • 8633 M reklamná tvorba

Absolvent študijného odboru reklamná tvorba je kreatívny pracovník, v oblasti prípravy a realizácie vizuálnej reklamy v printových médiách, multimediálnych štúdiách a v internetovej komunikácii. Má vzťah k všetkým formám umenia, orientuje sa v oblasti reklamnej tvorby. Vie samostatne výtvarne myslieť a presadzovať nové netradičné návrhy a postupy pri realizácii jednotlivých druhov reklamy. Schopnosti absolventa spočívajú v kreatívnom a samostatnom riešení zadaných úloh od vytvorenia textu cez grafické a digitálne postupy až po konečnú realizáciu. Absolvent je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a multimediálne prezentovať vlastnú tvorbu v priestore reklamnej produkcie. Štúdium reklamnej tvorby umožní absolventovi uplatniť princípy masmediálnej komunikácie v súlade s právnymi normami, etickým kódexom a estetickými hodnotami a ovplyvňovať tak kultúrnu úroveň spoločnosti.

 • 8642 M 01 scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba

Absolvent študijného programu je kreatívny výtvarník a zručný odborník v oblasti navrhovania kostýmov pre divadelné hry a bábkové divadlo. Žiaci sú vedení k samostatnej tvorivej činnosti v oblasti konštrukcie strihov a realizácie vlastných návrhov. Štúdium je smerované k rozvoju individuálnej výtvarnej tvorivosti, k ovládaniu potrebných grafických programov, k zvládnutiu technických, remeselných a technologických nárokov odboru.

 • 8604 M grafický dizajn

Absolvent študijného odboru grafický dizajn je pripravený uplatniť sa v rôznych funkciách stredoškolsky vzdelaných výtvarných pracovníkov zaoberajúcich sa oblasťou dizajnu, reklamy, filmu, architektúry, pre ktoré je podmienkou úplné stredoškolské vzdelanie. Samozrejmosťou je zvládnutie práce s rôznymi grafickými programami, a ovládanie práce s počítačom. Cieľom je vychovať výtvarníka pre reklamné agentúry, redakcie, nakladateľstvá a podobne.

 • 8614 M dizajn interiéru

Absolvent získa primerané vedomosti z teórie interiérovej tvorby, dejín architektúry a dizajnu. Z príbuzných umení ovplyvňujúcich kvalitu interiérového návrhu zodpovedajúce vedomostiam z architektúry, ktoré sú potrebné pre navrhovanie a projektovanie interiérov a objektov. Vedomosti z oblasti humanitných vied pomôžu chápať vzťahy medzi ľuďmi, stavbami a vnútorným prostredím. Nadobudne vedomosti o spôsobe tvorby vhodného návrhu interiéru, primerané vedomosti o vnútornom prostredí budov tak, aby v nich bola zabezpečená duševná pohoda, telesné zdravie a harmónia.

Žiaci všetkých študijných odborov pri svojej práci využívajú špecializované grafické programy.

Sme Tvoja stredná škola, ak:

 • chceš, aby sa umenie stalo súčasťou Tvojho života,
 • sa Ti nepáči dizajn úžitkových predmetov, ktoré denne používaš,
 • chceš zmeniť postoj mnohých ľudí k umeniu,
 • sa rád vyjadruješ výtvarnými technikami,
 • po absolvovaní školy chceš byť nezávislý a pracovať sám pre seba,
 • chceš získať nielen všeobecné vzdelanie, ale aj kreatívne a manuálne zručnosti,
 • chceš spojiť prácu so svojím koníčkom,
 • Ťa baví vymýšľať nové využitie pre staré predmety.

Posielam Ti odkaz: (odkaz od starších žiakov)

Neboj sa komunikovať a využívať všetky možnosti, ktoré Ti škola ponúka. Rozvíjaj svoj talent v interakcii, ale zostaň pri tom jedinečný, lebo každý žiak našej školy je jedinečný.

Chcem byť Tvoj učiteľ a preto: (odkaz od učiteľov)

 • budem ústretový, vybudujeme si bližší vzťah učiteľ – žiak,
 • uvítam Tvoje nové výtvarné nápady, s radosťou Ti budem pomáhať ich realizovať,
 • poskytnem rovnosť šancí každému,
 • chcem Ťa naučiť čo najviac z toho, čo viem ja,
 • v umeleckej činnosti sa budeme navzájom obohacovať a čerpať zo svojich skúseností,
 • teším sa na spoločné debaty o veciach, čo Ťa zaujímajú, o Tvojej tvorbe, o umení aj o živote,
 • verím, že spoločne vytvoríme niečo nové a originálne.

Objav svoje možnosti: (1. ročník)

Pevné nervy, menej stresuj a viac si užívaj školu, rozvíjaj svoj talent a kreativitu všetkými dostupnými možnosťami, kontaktuj starších spolužiakov a spolupracuj s najbližšími ľuďmi okolo seba. Zoznám sa so všetkými výtvarnými technikami, uč sa pozerať na svet očami umelca.

Ako sa môžeš rozvíjať: (2. ročník)

Využívaj voľnočasové aktivity, spájaj koníčky s prácou v škole, navštevuj kultúrne podujatia (výstavy, galérie, múzeá...), zúčastňuj sa kultúrnych exkurzií, ktoré Ti škola ponúka. Zúčastňuj sa výtvarných súťaží, samostatne na sebe pracuj, buduj dobré interpersonálne vzťahy, pracuj na formovaní svojej osobnosti – vôľových vlastností. Nauč sa správne používať výtvarné techniky, snaž sa o to, aby Tvoj výtvarný jazyk bol čoraz zrozumiteľnejší.

Ako sa môžeš zlepšiť: (3. ročník)

Začni sa serióznejšie zaoberať samoštúdiom s cieľom úspešne zmaturovať a byť prijatý buď na vysokú školu alebo sa úspešne zamestnať. Stanov si svoje ciele a priority pre budúci život. Založ si portfólio a usilovne na ňom pracuj – pri hlásení sa na VŠ alebo do zamestnania ho budeš potrebovať. Vybalansuj prácu v škole s voľnočasovými aktivitami. (Ale nie na úkor školy.) Neboj sa komunikovať s vyučujúcimi, pýtaj sa, konfrontuj. Nezastav sa, hľadaj a skúšaj nové možnosti. Skús aj spoluprácu so spolužiakmi z iných študijných odborov, nauč sa pozerať na svoju prácu z rôznych uhlov pohľadu.

Vykroč do svojho nového života: (4. ročník)

Choď za svojím vytýčeným cieľom, zbieraj info o VŠ (dni otvorených dverí, workshopy), priprav sa na maturitu. Je to úspešný odrazový mostík pre Tvoju budúcu profesionálnu kariéru, prevezmi na seba zodpovednosť za vlastnú budúcnosť. Máš v rukách remeslo, máš možnosť rozbehnúť svoj vlastný originálny obchod, značku alebo službu, ktorá Ťa nielen uživí, ale bude pre Teba ja zdrojom sebarealizácie.