Úvod Školské vzdelávacie programy
Školské vzdelávacie programy  PDF  Tlač  Email

Zverejnené školské vzdelávacie programy neobsahujú osnovy jednotlivých predmetov. Členovia Gremiálnej rady Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku sa dohodli, že znenie osnov jednotlivých predmetov je duševným vlastníctvom ich autorov a podrobný popis predmetov, materiálneho zabezpečenia ich vyučovania a systém hodnotenia predmetu plne stačí k vyčerpávajúcej informácii pre verejnosť o jednotlivých vzdelávacích programoch našej školy.

RNDr. Danica Školníková
riaditeľka školy

Školské vzdelávacie programy pre štvorročné štúdium

Školský vzdelávací program - študijný odbor 8299 dizajn interiéru

Školský vzdelávací program - študijný odbor 8296 M grafický dizajn

Školský vzdelávací program - študijný odbor 8283 M reklamná tvorba

Školský vzdelávací program - študijný odbor 8260 M propagačné výtvarníctvo

Školský vzdelávací program - študijný odbor 8297 M fotografický dizajn

Školský vzdelávací program - študijný odbor 8236 M textilné výtvarníctvo

Školský vzdelávací program - študijný odbor 8298 M odevný dizajn

Školský vzdelávací program - študijný odbor 8240 M tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov (dizajn produktov a hračiek)

Školský vzdelávací program - študijný odbor 8222 M úžitková maľba (maľba a iné médiá)

Školský vzdelávací program - študijný odbor 8261 M propagačná grafika

Školský vzdelávací program - študijný odbor 8270 M scénická kostýmová tvorba

Školské vzdelávacie programy pre dvojročné pomaturitné špecializačné štúdium

Školský vzdelávací program - študijný odbor 8237 Q modelárstvo a návrhárstvo odevov

Školský vzdelávací program - študijný odbor 8276 Q produktová tvorba

Posledná úprava Streda, 27 Február 2019 22:07