Úvod Zamestnanci
Organizačná štruktúra Školy umeleckého priemyslu  PDF  Tlač  Email

Vedenie školy

Riaditeľ školy: RNDr. Danica Školníková
Pedagogický zástupca riaditeľa: Ing. Miroslava Macháčková
Ekomomický zástupca riaditeľa: Ing. Ľudmila Malenčíková

Zoznam pedagogických pracovníkov školy

Zoznam technicko - hospodárskych pracovníkov školy

Mgr. Anna Adamusová Ľubomír Hatala
Iveta Podskubová Judita Konfálová
Jana Jánošíková Anna Kubisová
Vladimír Likavec
Martina Fikejzová
Mária Urbanová Katarína Fábryová
Katarína Chmelová Oľga Šišková
Katarína Chmelová ml.  
Posledná úprava Štvrtok, 07 Spetember 2023 11:44