Úvod Zamestnanci
Organizačná štruktúra Školy umeleckého priemyslu  PDF  Tlač  Email

Vedenie školy

Riaditeľ školy: RNDr. Danica Školníková
Pedagogický zástupca riaditeľa: Ing. Miroslava Macháčková
Ekomomický zástupca riaditeľa: Ing. Ľudmila Malenčíková

Oddelenia:

spoločenskovedných predmetov
prírodovedných a technických predmetov a telesnej výchovy
textilného výtvarníctva
odevného dizajnu a scénickej a kostýmovej tvorby
propagačného výtvarníctva
propagačnej grafiky a reklamnej tvorby
figurálneho kreslenia
fotografického dizajnu
úžitkovej maľby
oddelenie hračiek a dekoratívnych predmetov
organizácie chodu školy

Zoznam pedagogických pracovníkov školy

Mgr. Lenka Krejčová Mgr. Martin Moravčík
Mgr. Richard Buroš Tereza Halamová
Mgr. Nadežda Čavojcová Mgr. Andrea Némethová
Mgr.art. Michal Hanula Mgr. Martin Novysedlák
Mgr. Ivana Horáková Mgr. Marianna Paušlyová
Ing. Eva Dudláková Ing. Mária Priesolová
Mgr. Angelika Hrivnáková Mgr.art. Roman Rembovský, ArtD.
Ing. Milan Chovan Ing. Anton Schlosser
Mgr. Peter Javorek Ing. Simona Schlosserová
Mgr. Róbert Jurčo Mgr. art. Andrea  Ševčíková Marčeková
Mgr. Renata Juríková Mgr. Martina Škutová
Ing. Jana Krevová Mgr. Peter Šugár
Ing. Zdena Legényová Mgr,art. Slavomíra Švecová Vlasová
Mgr. Vladimír Lofaj Mgr. Marta Tyrolová
Mgr. Emília Majtenyiová Mgr. Martin Môcik
Mgr. Mária Martinková Mgr. Adriana Vicianová
Mgr. Jozef Martiška Mgr. Katarína Žerebáková
Mgr. Helena Micanová MgA. Martina Labdová
PaedDr. Andrea Mirjanská Mgr. Katarína Božeková
PaedDr. Matián Mikulka
MgA. Miriam Vejová

Zoznam technicko - hospodárskych pracovníkov školy

Mgr. Anna Adamusová Ľubomír Hatala
Iveta Podskubová Judita Konfálová
Jana Jánošíková Iveta Lesáková
Vladimír Likavec
Jana Chebeňová
Mária Urbanová Katarína Fábryová
Katarína Chmelová Oľga Šišková
 
Posledná úprava Pondelok, 27 Február 2023 20:24