Úvod 2% dane
 PDF  Tlač  Email

 dve percenta

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia našich žiakov, priaznivci našej školy.

V roku 2017 bolo založené Občianske združenie pri Škole úžitkového výtvarníctva Ružomberok, ktorého úlohou je podpora školy, vzdelávania žiakov a spolupráca s priaznivcami našej školy. Škola zmenila názov, ale Občianskemu združeniu názov zostal a naďalej podporuje našu školu.

V roku 2022 Občianske združenie pomohlo škole s rekonštrukciou dlážky na chodbe pri dizajnérskych dielňach, ktorá bola poškodená pri rekonštrukcii dielní, poskytlo financie na prerobenie elektrických rozvodov v dielňach propagačných výtvarníkov, na licencie grafických programov pre žiakov a na didaktické pomôcky pre slovenský jazyk a dejiny výtvarnej kultúry. Všetko v celkovej hodnote 3 522,33 €.

Blíži sa ročné zúčtovanie a možnosť poukázať 2% zaplatenej dane mimovládnym organizáciám. Viem, že minulý rok bol pre všetkých veľmi náročný nielen čo sa zdravia týka, ale aj príjmov do domácností. Aj napriek tomu prosím rodičov a zákonných zástupcov, ktorí môžu poukázať 2% dane z príjmu, aby uvedené 2% dane poukázali nášmu Občianskemu združeniu pri Škole úžitkového výtvarníctva Ružomberok, ktoré by boli použité na zlepšenie materiálno-technického vybavenia učební a dielní školy.

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia našich žiakov, priaznivci našej školy, vopred Vám ďakujem za Vašu láskavosť, ak sa rozhodnete poukázať 2% dane Občianskemu združeniu pri Škole úžitkového výtvarníctva Ružomberok.

Tlačivo (vyhlásenie) na poukázanie 2% dane z príjmu si môžete stiahnuť z webovej stránky našej školy alebo vyzdvihnúť na sekretariáte školy.

Vyplnené tlačivo prosíme doručiť na daňový úrad príslušný podľa miesta Vášho bydliska najneskôr do 30. apríla 2023.

S vďakou za všetkých žiakov a zamestnancov školy

 

RNDr. Danica Školníková

     riaditeľka školy

Tlačivá na stiahnutie

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov