Úvod 2% dane
 PDF  Tlač  Email

 dve percenta

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia našich žiakov, priaznivci našej školy.

V roku 2017 bolo založené Občianske združenie pri Škole úžitkového výtvarníctva Ružomberok, ktorého úlohou je podpora školy, vzdelávania žiakov a spolupráca s priaznivcami našej školy. Škola zmenila názov, ale Občianskemu združeniu názov zostal a naďalej podporuje našu školu.

Blíži sa ročné zúčtovanie a možnosť poukázať 2% zaplatenej dane mimovládnym organizáciám. Prosím rodičov a zákonných zástupcov, ktorí môžu poukázať 2% dane z príjmu, aby uvedené 2% dane poukázali nášmu Občianskemu združeniu pri Škole úžitkového výtvarníctva Ružomberok, ktoré by boli použité na zlepšenie materiálno-technického vybavenia učební a dielní školy.

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia našich žiakov, priaznivci našej školy, vopred Vám ďakujem za Vašu láskavosť, ak sa rozhodnete poukázať 2% dane Občianskemu združeniu pri Škole úžitkového výtvarníctva Ružomberok.

Tlačivo (vyhlásenie) na poukázanie 2% dane z príjmu si môžete stiahnuť z webovej stránky našej školy alebo vyzdvihnúť na sekretariáte školy.

Vyplnené tlačivo prosíme doručiť na daňový úrad príslušný podľa miesta Vášho bydliska najneskôr do 30. apríla 2024.

S vďakou za všetkých žiakov a zamestnancov školy

 

V roku 2023 boli použité finančné prostriedky  z darovaných 2 % daní pre Občianske združenie v prospech Školy umeleckého priemyslu Ružomberok takto:

  • zakúpenie náradia pre odbory Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov a pre Dizajn interiéru v hodnote 504,36 €,
  • prenájom programu SketchUp EDU pre odbor Dizajn  interiéru a odbor Propagačné výtvarníctvo v hodnote 772,80 €,
  • zakúpenie bavlnených tričiek na potlač – reprezentácia školy v hodnote 302,82 €,
  • zaplatenie prenájmu interaktívnej výstavy „Kaleidoskop vedeckých hračiek“ s prednáškou v Banskej Bystrici v hodnote 125,00 €.
  • Celková darovaná suma škole za rok 2023:   1 704,98 €.

 

 

RNDr. Danica Školníková

     riaditeľka školy

Tlačivá na stiahnutie

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov

Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2023