Úvod 2% dane
 PDF  Tlač  Email

 dve percenta

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia našich žiakov, priaznivci našej školy.

V roku 2017 bolo založené Občianske združenie pri Škole úžitkového výtvarníctva Ružomberok, ktorého úlohou je podpora školy, vzdelávania žiakov a spolupráca s priaznivcami našej školy. Škola zmenila názov, ale Občianskemu združeniu názov zostal a naďalej podporuje našu školu.

Za rok 2019 rodičia našich žiakov, zákonní zástupcovia a priaznivci našej školy darovali formou 2% Občianskemu združeniu pri Škole úžitkového výtvarníctva Ružomberok 1 745,63 €. Občianske združenie zaobstaralo pre školu v roku 2020 dva notebooky v celkovej hodnote 900 €.

Blíži sa ročné zúčtovanie a možnosť poukázať 2% dane mimovládnym organizáciám. Viem, že minulý rok bol pre všetkých náročný nielen čo sa zdravia týka, ale aj príjmov do domácností. Aj napriek tomu prosím rodičov a zákonných zástupcov, ktorí môžu poukázať 2% dane z príjmu, aby uvedené 2% dane poukázali nášmu Občianskemu združeniu pri Škole úžitkového výtvarníctva Ružomberok, ktoré by boli použité na zlepšenie materiálno-technického vybavenia učební a dielní školy a na spoluúčasť pri vydaní katalógu pri príležitosti 20. výročia ŠÚV + ŠUP, ktorý sme nemohli kvôli pandemickej situácii vydať na jeseň roku 2020. Dúfame, že v tomto roku sa nám náš zámer podarí.

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia našich žiakov, priaznivci našej školy, vopred Vám ďakujem za Vašu láskavosť, ak sa rozhodnete poukázať 2% dane Občianskemu združeniu pri Škole úžitkového výtvarníctva Ružomberok.

 

Tlačivo (vyhlásenie) na poukázanie 2% dane z príjmu si môžete stiahnuť z webovej stránky našej školy alebo vyzdvihnúť na sekretariáte školy.

Vyplnené tlačivo prosíme doručiť na daňový úrad príslušný podľa miesta Vášho bydliska najneskôr do 30. apríla 2021.

 

RNDr. Danica Školníková

     riaditeľka školy

Tlačivá na stiahnutie

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti