Úvod Rada školy
Rada školy  PDF  Tlač  Email
Mgr. Martin Hromada, PhD. delegovaný za ŽSK (riadfiteľ odboru kultúry)
Ing. Martina Gajdárová delegovaná ŽSK (odbor školstva)
Ing. Ján Bednárik delegovaný za ŽSK
Ing. Michal Slašťan delegovaná za ŽSK
Mgr. Marta Tyrolová volená za pedagogických pracovníkov ŠÚV
Janka Jánošíková volená za ostatných pracovníkov ŠÚV
Mgr. art. Roman Rembovský volený za pedagogických pracovníkov ŠÚV
Janka Ondrejková volený za rodičov
RNDr. Mária Zuskinová volená za rodičov
Mgr. Mária Dánaiová volená za rodičov
Zuzana Gállyová volená za študentov