Úvod Rada školy
Rada školy  PDF  Tlač  Email
Mgr. Martin Hromada, PhD. delegovaný za ŽSK (riadfiteľ odboru kultúry)
Ing. Martina Gajdárová delegovaná ŽSK (odbor školstva)
Ing. Ján Bednárik delegovaný za ŽSK poslanec ŽSK
Ing. Michal Slašťan delegovaná za ŽSK,poslanec ŽSK
Mgr. art. Roman Rembovský volený za pedagogických pracovníkov ŠUP
Mgr. Marta Tyrolová volená za pedagogických pracovníkov ŠUP
Janka Jánošíková volená za ostatných pracovníkov ŠUP
Ing. Juraj Pšeno volený za rodičov
Iveta Stolárová volený za rodičov
Renáta Koreňová volená za rodičov
Paulína Chochelová volená za študentov