Úvod Krúžky
Ponuka krúžkov pre školský rok 2022/2023  PDF  Tlač  Email

V školskom roku 2022/2023 je možnosť prihlásiť sa na krúžky:

č.

názov krúžku

vedúci krúžku

1. Volejbal, basketbal Mgr. Renata Juríková
2. Modelky plus PaedDr. Andrea Mirjanská
3. Modelky Mgr. Andrea Némethová
4. Kresba figúry Mgr. Marianna Paušlyová
5. Posilňovací Mgr. Nadežda Čavojcová
6.  Divadelný Mgr. Andrea Némethová
7. Literárny klub Ing. Milan Chovan
8. Krúžok šitia 1 Ing. Simona Schlosserová
9. Šijeme spolu Ing. Eva Dudláková
10. Fotoateliér Mgr. Martin Môcik
11. Audio Mgr. Martin Môcik
12. Študujem v knižnici Mgr. Ivana Horáková
13. Textilné techniky Mgr. Andrea Ševčíková Marčeková