Úvod Prijímacie skúšky pre šk. rok 2024/2025
PRIJÍMACIE KONANIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025  PDF  Tlač  Email
Štvrtok, 24 Február 2022 00:00
sup web

Riaditeľka Školy umeleckého priemyslu (ŠUP) v Ružomberku podľa § 62 až § 68 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov zverejňuje pre záujemcov o štúdium v 1. ročníku školského roka 2024/2025 kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium:
Obsah prijímacích skúšok a kritériá hodnotenia uchádzačov boli prerokované a odsúhlasené pedagogickou radou školy dňa 15. 11. 2022.

PRIJÍMACIE   KONANIE   PRE PRVÝ ROČNÍK PRE   ŠKOLSKÝ   ROK   2024/2025 (AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ)

 

Posledná úprava Streda, 29 November 2023 19:10