Úvod Zamestnanci
Oddelenie figurálneho kreslenia  PDF  Tlač  Email

Oddelenie figurálneho kreslenia združuje pedagógov vyučujúcich predmet figurálne kreslenie. V učebnom predmete figurálne kreslenie je obsiahnutý široký výskum pohľadu na človeka. Funkcia predmetu spočíva v chápaní človeka ako proporčného meradla pre všetky odbory ľudskej činnosti, v rozvíjaní a upevňovaní výtvarného názoru, estetického cítenia a návykov v tvorivej aktivite.

Vedúci oddelenia:
Mgr. art. Andrea Marčeková Ševčíková
Členovia oddelenia: Mgr. Andrea Némethová
  Mgr. Adriana Vicianová
  Mgr.art. Roman Rembovský
  Mgr. Katarína Božeková

 

späť

Posledná úprava Štvrtok, 09 Spetember 2021 20:54