Úvod Zamestnanci
Oddelenie spoločenskovedných predmetov  PDF  Tlač  Email

Oddelenie spoločenskovedných predmetov združuje pedagógov, ktorí sa podieľajú na príprave študentov školy v oblasti predmetov: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, dejepis, občianska náuka, dejiny výtvarnej kultúry, etická výchova, náboženská výchova, právna náuka a psychológia.

Vedúci oddelenia:
Mgr. Marta Tyrolová
Členovia oddelenia: Mgr. Lenka Krejčová
  Mgr. Martina Škutová
  Mgr. Mária Martinková
  Mgr. Adriana Viciánová
  Mgr. Peter Šugár
  Mgr. Katarína Žerebáková
  Mgr. Ivana Horáková
  PaedDr. Marián Mikulka

späť

Posledná úprava Utorok, 30 August 2022 17:19